Menighedsrådsvalg

Der vælges medlemmer til Veng-Mesing Menighedsråd hvert fjerde år. Næste valg bliver i 2016. Der er i Veng-Mesing sogne tradition for aftale-valg. Dvs. at selve valghandlingen, der ligger i november i valgåret, aflyses hvis der kun er opstillet én kandidatliste, som dermed automatisk bliver det nye menighedsråd. Opstillingen af kandidatlisten sker på et offentligt orienterings- og opstillingsmøde, der typisk afholdes i september i valgåret.

Se det aktuelle menighedsråd under Hvem er vi? / Menighedsrådet.

Valget den 8. november 2016 aflyses. Der er kun indkommet 1 liste med 7 kandidater - 5 fra Veng sogn og 2 fra Mesing sogn.

I stedet for Lisbeth Leth og Erna Bachmann, der ikke ønskede genvalg, indtræder Anette Sørensen, Høvervej 6, Nr. Vissing og Gunnar Andersen, Sødalsvej 4, Veng, i menighedsrådet.

Øvrige rådsmedlemmer fortsætter i rådet.

Det nye råd har det første møde den 24. november kl. 19 med konstituering, og hvor udvalgsposterne fordeles.

 

2016 er et valgår

Hvert fjerde år er der valg til menighedsrådene. Der skal nye ind, og de ”gamle” skal genvælges. I vore to sogne, hvor vi har et fælles menighedsråd, skal der vælges eller genvælges syv medlemmer, der den kommende fireårs periode skal varetage Veng og Mesing kirkers forhold omkring økonomi, personale, vedligeholdelse af kirkerne og kirkegårdene og være kirkens ambassadører udadtil.

Det er en spændende opgave - til tider også en krævende opgave - at sidde i et menighedsråd. Du giver noget, men du modtager også meget. Man får en dyb forståelse for de opgaver, som pålægges de ansatte - præsten, graverne, kirkens øvrige ansatte - men også for de opgaver, som falder i menighedsrådsmedlemmernes lod at udføre.

Siden sidste valg i 2012 har meget af vores tid drejet sig om bygningerne: Mesing kirke, hvor man konstaterede, at der var fare for at det nordvestre hjørne kunne kollapse, varmesystemet i sognehuset fungerede ikke optimalt, efterisolering af præsteboligen og andre opgaver, som der skulle tages hånd om.

Vi har haft en kirkegårdskonsulent til at se på kirkegårdene med nye øjne, og vi er gået i gang med omlægning efter hendes anvisning. Mesing kirkegård i mindre målestok, mens Veng kirkegård er under større forandring.  

Der er opgaver nok at tage fat på. De tusindårige bygninger skal holdes vedlige også i de kommende århundreder. Kirkegårdene afspejler også tiden, der er flere og flere urnegrave og dermed frie arealer, som skal passes.

Heldigvis har vi et dygtigt personale, der kender sine opgaver.

Så vær ikke bange for at melde dig som kandidat, når vi indkalder til opstillingsmøde den 7. september kl. 19.00

valgw.jpg - 102.12 KB


    Sognepræst Lise Palstrøm

    Låsbyvej 123, Veng
    8660 Skanderborg
    Mesing Kirke
    og graverkontor

    Præstevejen 14
    8660 Skanderborg

 


    Veng Kirke,
    graverkontor og Sognehuset
    Låsbyvej 80
    8660 Skanderborg    Kontakt

    Mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
    Præst: 86 94 37 33