Visionsaften/dag

Onsdag den 7. september 2016 kl. 19.00

Informations- og opstillingsmøde til valg til Veng-Mesing menighedsråd.

Der afholdes to møder denne aften.

Møde nr. 1 er et informations- og orienteringsmøde om arbejdet i menighedsrådet i det forløbne år. Det efterfølges umiddelbert efter af

Møde nr. 2, hvor der redegøres for procedurerne ved valg til menighedsrådet for de kommende fire år. Der opstilles lister med kandidater til det nye råd.

Mød op og gør din indflydelse gældende. Vil du ikke selv vælges, så mød op alligevel, der skal også være stillere. 

Aftenen slutter med et let traktement.
 2014visionsdag 001.jpg - 249.50 KB

Visionerne for 2017

Fælles visioner med Adslev, Blegind og Hørning:

De fælles visioner og mål handler i princippet kun om de ting, vi ønsker at være fælles om blandt de pt. fire menighedsråd. Det er således op til de enkelte menighedsråd selv at beslutte visioner og mål for det lokale arbejde, herunder arbejdet med kirkelivet.

Visioner for Veng og Mesing kirker:

Kirkelige forhold:

  • Fortsætte den positive trend med inddragelse af børn og unge i aktiviteter omkring kirken: konfirmander, minikonfirmander, skole, børnehave, spejdere og kor.
  • Fortsætte med sogneeftermiddage og evt. fyraftensmøder med foredrag, film o.lign.
  • Fortsætte med kirkekoncerter, herunder medvirken af lokale kor og børn. Desuden musikarrangementer af bredere art for både unge og ældre.
  • Fortsætte med fællesspisning og/eller kirkekaffe efter gudstjenester.
  • Tid og nærvær i kirken – et menneskeligt og varmt sted at komme i kirkerne.
  • Grøn kirke
  • Samarbejde med de lokale foreninger om kirkelige og kulturelle arrangementer

Materielle ting:

  • Omlægning af kirkegårdene jf. nye tegninger og opdatering af kirkegårdskortene på begge kirkegårde
  • ’Børnehjørne’ på kirkegårdene

Personale

  • Opfølgning af punkter på APV (arbejdspladsvurderingen).

 

 

 

 


    Sognepræst Lise Palstrøm

    Låsbyvej 123, Veng
    8660 Skanderborg
    Mesing Kirke
    og graverkontor

    Præstevejen 14
    8660 Skanderborg

 


    Veng Kirke,
    graverkontor og Sognehuset
    Låsbyvej 80
    8660 Skanderborg    Kontakt

    Mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
    Præst: 86 94 37 33