For alle arrangementer gælder det, at reglerne om forsamling i forhold til bekendtgørelser om corona skal holdes. Derfor kan der forekomme rettelser eller aflysninger. 

Filmstudiekredsen i Veng 

Årets to første filmstudiekreds-aftener bliver onsdagene 20. januar og 24. februar. Mødestedet er Sognehuset i Veng kl. 19.30 – 22.00, og aftenen indledes med en ’tør’ kop kaffe og en indledning til aftenens film. Efterfølgende taler vi sammen om filmen og dens tema over en ostemad og et glas. Det er alt fra det mindste til det største for alle i kløverbladets fem sogne. Kontakt sognepræsten, hvis du også gerne vil være med.

Alle er velkomne. Tilmelding til sognepræsten, så man kan komme med på maillisten. En uges tid før filmaftenen modtager man mail med oplysning om filmen.

Efterårets filmaftener slutter onsdag d. 25. november.

Syng dansk

Vi håber meget, at vi kan få lov til at mødes og synge sammen børn og voksne, unge og gamle efter efterårsferien i en time ved fyraftenstid. Der vil blive adviseret på hjemmeside og Facebook om hvilke kor, der medvirker og under hvilke forhold, vi må mødes i kirken i Veng.

Veng Lokalarkiv

Søballevej 2. www.museumskanderborg.dk og på Facebook Veng Lokalarkiv

Arkivet er midlertidigt lukket gr. corona.

Den er planlagte fortællecafé med Helga Voigt, der fortæller om sine forældre Eva og Erik Voigt og om deres tid som lærere i Argentina og Nørre Vissing gennemføres, når det er forsvarligt aht. smitte.

Årsskriftet for 2020 er udkommet. Medlemmer af Støtteforeningen får det tilsendt, øvrige kan hente det på arkivet, når det igen åbner eller henvend dig til arkivleer Peter Mortensen, tlf. 21 49 99 33. mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 

Følg med på Facebook. Vi arbejder hjemmefra og modtager gerne arkivalier. Hver måned en ny historie.

Veng Pensionistforening

Møderne holdes i Sognehuset i Veng. Ture starter også fra Sognehuset.

Formand:Birgit Kimer, Nørre Vissing, tlf. 30 20 94 87 eller på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Vil du være medlem, så kontakt formanden.

Årskontingentet er 50 kr. pr. medlem, og deltagelse i møderne er normalt 30 kr. (heraf dog undtaget udflugter). 

8/12 kl. 11. - Julefrokost og generalforsamling (afholdes i Borgernes hus). Tilmelding senest 3. december.

12/1 - Besøg Skanderborg Bryghus. Tid og sted senere. Tilmelding senest 5. januar.

9/2 - Bankospil. Tilmelding senest 8. februar.

Pga. COVID-19 vil vi opfordre til tilmelding til alle arrangementer. I tilfælde af aflysning er det 

Borgerforeningerne i Nørre Vissing, Hårby, Søballe og Mesing og MUF

For alle foreninger gælder det, at der tages forbehold for de planlagte arrangementer, der kun gennemføres, såfremt reglerne for forsamlinger under coronasituationen kan følges. Følg med på hjemmesiderne og Facebook, der opdateres løbende.

Søballe Borgerforening

Hold dig opdateret på Facebook og mails fra Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 • I juleferien - Fælles gåtur i området (nærmere info kommer senere)
 • 13/2 kl. 14 - Fastelavn 

Mesing Borgerforening og MUF.

www.mesing.dk

 • 13/12 14.00-17.00 – Juletræsfest i forsamlingshuset
 • Kig-Forbí i Mesing holder midlertidig lukket.
 • 31/12  11.00-15.00 – Godt nytår

 Hårby Beboerforening

 • 31/12 - Nytårskur
 • 23/2 - Generalforsamling

 Nr. Vissing Beboerforening

 • 14/2 14.00 – Gadekæret, fastelavn
 • .Gåture, - Gadekæret kl. 10.00 - søndage  den 3. januar og 7. februar

Lysthuset Nørre Vissing

Følg med på lysthusetnrvissing.dk

Fællesspisning i Borgernes Hus og Mesing Forsamlingshus

Hold jer orienteret på FB

Fastelavn

Fastelavnssoldaterne kommer rundt søndag den 14. februar, såfremt det er tilrådeligt aht. smitte. Samme forbehold er der til festen efterfølgende.
Følg med på FB

Kulturaften

Blev aflyst i 2020

HIK81 (Idrætsforeningen)

Hold jer orienteret om sportsaktiviteterne og coronasituationen på vores hjemmeside

De 7 Dale -  Landsby-samarbejdet

Landsbysamarbejdet mellem de 7 landsbyer i Veng Skole og Børnehus´distrikt - Nørre Vissing - Veng - Søballe - Hårby - Mesing - Jeksen - Foerlev - stiftede den 22. maj 2018 en forening, der har fået navnet "De 7 Dale". Formålet er samarbejde og at markedsføre området med en fælles profil.

Bestyrelsen består af

 • Jørgen Schytter, formand
 • Ole Thomassen
 • Stine Sandahl
 • Stine Grodsk

Suppleanter: Kirsten Leth Reusing og Niels Ole Frederiksen

Revisorer: Jane Bjerrisgård og Helle Overgård Thomsen 

de 7 dale.png - 40.01 KB

Hørning Sognegård – fælles arrangementer

Samværsgruppen

Har du mistet, er der mulighed for at mødes med ligestillede i Samværsgruppen i sognegården i Hørning. I den kommende sæson har vi så mange konfirmander, at Samværsgruppen må holde flyttedag, så det er den første torsdag i månederne, gruppen mødes kl. 14-16. Alle er velkomne. Tovholderne er Karen-Inger Rasmussen, Marie von Hallas og Knud Erik Johansen med sognepræst Lise Palstrøm tilknyttet.

Demenscafé

I skrivende stund er det ikke muligt at fortælle, hvornår vi kan genoptage møderne i den nystartede demenscafé; men der vil blive orienteret på diverse platforme og gennem pensionistforeningerne og Ældresagen, når vi må komme i gang igen. Det har tidligere været en tirsdag formiddag om måneden, og det er Bent Kjær, der samler trådene.

Gudstjenester på Præstehaven

Da gudstjenesterne på Præstehaven fik lov at begynde igen, var det de første to gange udendørs. Vi håber meget, det nu snart igen bliver muligt at fejre gudstjeneste indendøre i forhallen på Præstehaven.

Samtalesalon for kvinder

I Sognegården i Hørning mødes gæve kvinder en torsdag formiddag om måneden til Samtalesalon om aktuelle og vedkommende emner. Salonens deltagere er velkomne til at komme med oplæg, som kan være ud fra en af Aarhus Universitetsforlags ”Tænkepauser” eller et andet emne, vi ønsker at samtale om.  Der serveres en ’tør’ kop kaffe, og samtalen varer en god time. Datoer.

 

Sognepræst Lise Palstrøm
Låsbyvej 123, Veng
8660 Skanderborg

Mesing Kirke
og graverkontor

Præstevejen 14
8660 Skanderborg

Veng Kirke,
graverkontor og Sognehuset

Låsbyvej 80
8660 Skanderborg

Kontakt
Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Præst: 86 94 37 33